Call Us: (+30) 22470.26009-10  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « AGMAR MARINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 00071525120000
Που έχει ορισθεί για την 23η Σεπτεμβρίου 2017

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίασή της 21ης Αυγούστου 2017 και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ‘AGMAR MARINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ‘σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στο Παρθένι Λέρου την 23η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 μ.μ. και σύμφωνα με την πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των μετόχων από τον μέτοχο Αγαθάγγελο Γαϊτανίδη την 20-8-2017 προς το ΔΣ η οποία έχει ως ακολούθως :

Κυρία και κύριοι, Υπό την ιδιότητα μου ως ιδρυτής και μέτοχος του 50% των μετοχών της εταιρείας AGMAR MARINE ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αιτούμαι κατά νόμο και σύμφωνα με το καταστατικό να συγκαλέσετε Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας την 10/09/2017 και ώρα 18:00 άλλως 20/09/2017 και ώρα 18:00 άλλως σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα και ώρα αποφασισθεί από το διοικητικό συμβούλιο, στην έδρα της εταιρείας με το κατωτέρω περιεχόμενο και ημερήσια διάταξη.

Θέματα ημερησίας διατάξεως:

1.Εκλογη Μελών Νέου Διοικητικού Συμβούλιου. Με την παρούσα μου σας ενημερώνω ότι θα ποιήσω χρήση του άρθρου 19 παράγραφος 4 του καταστατικού της εταιρείας για τον ορισμό μελών του Δ.Σ από τον ιδρυτή μέτοχο της εταιρείας και θα σας ενημερώσω για τα πρόσωπα αυτά σύμφωνα με την πρόβλεψη του ανωτέρω άρθρου στον χρόνο που εκεί ορίζεται.

2.Υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2016 (από 1η Ιανουαρίου 2016 -31η Δεκεμβρίου 2016), του Λογ/μου κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1.1.2016-31.12.2016, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος σύμφωνα με τον Ν4308/2014 Ε.Λ.Π.

3.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2016.

4.Εκλογή ελεγκτών η μη για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.Ν4336/2015

5.Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και καθορισμός νέων αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017 

6.Παράταση λήξης Διαρκείας εταιρείας κατά πρόταση του Αναστασίου Ραφτόπουλου και την σύμφωνη γνώμη του Αλεξάνδρου Ραφτόπουλου στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21-8-2017. 

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές των σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας και να προσκομίσουν στο κατάστημα της εταιρείας πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για την Γενική Συνέλευση απόδειξη της κατάθεσης των μετοχών του.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 20η Σεπτεμβρίου 2017 Τετάρτη και ώρα 18:00, άλλως σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα και ώρα αποφασισθεί απο το διοικητικό συμβούλιο στην έδρα της Εταιρίας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 29 τουκ.ν.2190/1920, όπως ισχύει Σύμφωνα με τα άρθρα26 παρ2β, 27 και28α του κ.ν.2190/1920. 

Λέρος 21/8/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΟΥΛΙΟ